2.8.16: קריאה למינוי מנהלת לרשות לשוויון מגדרי וכינוס הוועדה המייעצת של הרשות.

תפקיד הרשות לשוויון מגדרי הוא: "לקדם שוויון בין נשים וגברים בישראל, להביא לתיאום בין הגופים המטפלים במעמד האשה בישראל, לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה, להבטיח כי בהליכי החקיקה ייבחנו השלכות החקיקה המוצעת על השוויון בין נשים לגברים, לקדם פעילות למניעת אלימות נגד נשים, להעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורות." […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו