13.9.16: היום התקיים דיון בהרכב מורחב של שבעה שופטים בבג"צ בעתירתו של סרבן הגט ד"ר עודד גז כנגד בתי הדין הרבניים, על המלצתם לציבור להפעיל הרחקות רבינו תם כנגדו בגין סרבנותו.

עו"ד שי זילברברג ועו"ד קרן הורוביץ ממרכז רקמן יצגו את מסורבת הגט. הדיון אוחד עם תיק נוסף ולאור חשיבות הסוגיה נדרשה גם עמדתו של נציג היועץ המשפטי לממשלה. מנהל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקבי אמר כי "אנו מקווים שבית המשפט העליון הגבוה לצדק ייתן גיבוי למערכת בתי הדין הרבניים במאבקה חסר הפשרות בסרבני הגט. […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו