15.11.16: אתמול התכנסה הוועדה בראשות חברת הכנסת מירב בן ארי לבחינה נושא מזונות הילדים מביטוח לאומי.

הוועדה הוקמה בעקבות יוזמה של קואליציית הארגונים להבטחת מזונות ילדים: רוח נשית, קבוצת סנגור- אם הבנים ומרכז רקמן. מטרת הוועדה הינה בחינת שינוי חקיקה, שיפסיק למעשה את הגדרת תשלום המזונות כקצבה. בישיבת הוועדה השתתפו מטעם מרכז רקמן ד"ר גלית שאול, מנכ"לית המרכז, ועו"ד קרן הורוביץ, ראש תחום חקיקה ומדיניות ציבורית. במסגרת הדיון עלו הסוגיות הבעייתיות […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו