בתאריך 15.2.17, יתקיים בכנסת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, בנושא – תקנות למינוי מנכ"ל לבתי הדין. על פי הצעת התקנות החדשה של הועדה – גם אישה תוכל להגיש מועמדות לתפקיד מנכ"לית בית הדין.

מרכז רקמן מברך על ההצעה החדשה לתקנות למינוי מנכ"ל לבתי הדין, שמהווה המשך להתדיינות משפטית בפני בג"ץ שהחלה בעתירה מטעם מרכז רקמן כבר בשנת 2010, אולם מציג מספר סייגים מהותיים לתקנות: על פי התקנות החדשות, תנאי הסף להגשת מועמדות הוא לעורכות דין שיש להן הסמכה כטוענות רבניות או בעלות תואר שני במשפט עברי. המשמעות היא […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו