עו"ד קרן הורוביץ ממרכז רקמן השתתפה בדיון בוועדת חוקה בנושא תקנות שיאפשרו לנשים להתמודד על משרת מנהל בתי הדין הרבנים.

כפי שציינה חברת הכנסת רויטל סויד שניהלה את הדיון, מדובר בתקנות היסטוריות שאמורות לפתוח לראשונה את התפקיד לנשים. לצערנו, למרות שבית המשפט העליון קבע שמדובר בתפקיד מנהלי ולא בתפקיד דתי, התקנות המוצעות על ידי המשרד לשירותי דת והעמדות שהוצגו על ידי היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת ועל ידי היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים, […]