21.2.17: יום המאבק בעוני, המונים מתאספים בכניסה לכנסת במטרה להעלות את מצוקתם למודעות.

דר׳ גלית שאול, מנכ"לית מרכז רקמן ביחד עם "הקואליציה להבטחת תשלום דמי מזונות ילדים" השתתפה בדיון אצל חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן בוועדה לשיווין מגדרי. מתוך דברי דר׳ גלית שאול בדיון: "כשעוסקים בביטחון תזונתי לנשים חייבים להזכיר את החסם המשמעותי ליציאת נשים חד הוריות לעבודה – החשש שתקוזז להן קצבת מזונות ילדים מביטוח לאומי. כפי […]