ביום שלישי 7.3.17, צוין יום האישה הבינלאומי בכנסת בין היתר באמצעות דיון בוועדה לקידום מעמד האישה.

הדיון עמד בסימן יעדי פיתוח בר-קיימא (Sustainable Development Goals או SDG) שהחליטו עליהם באו"ם ואימוצם בישראל, תוך כדי התאמתם ברמה המקומית. מטרת היעדים הנה הטמעת שיקולים מתחומי החברה, הסביבה והכלכלה בתהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות. במהלך הדיון הוצגה מצגת הסוקרת את הSDG והוסברה החשיבות בהטמעת היעדים המהווים יעדים מדידים ואוניברסליים ואשר יכולים לשמש בסיס להשוואה […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו