בתאריך 23.7.17 התקיים דיון על שירות נשים בצה"ל – הפרדה מגדרית ו"השילוב הראוי" בשיתוף המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי ומרכז רקמן.

מדברי פרופ' רות הלפרין קדרי – ראשת מרכז רקמן, מנחת הדיון: "צה"ל מוצא עצמו בהתנגשות חזיתית בין המגמה של החיילים, הקצינים ושומרי המצוות בצה"ל לבין פתיחת תפקידים לנשים, עלייה בנכונותן להשתלב בתפקידים אלו כולל חיילות דתיות ופתיחתם של יותר מקומות של שירות מעורב לחיילים וחיילות. שני אלו מרכזים לתוכם את מוקדי הקונפליקט של החברה הישראלית. […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו