בשעה טובה פרשת העגונה מצפת שבעלה צמח, באה אל סופה, העגונה יכולה לחזור לחייה ולהינשא מחדש.

מרכז רקמן מברך על החלטת בית המשפט העליון שפסק שהגט יישאר בעינו ולא יתאפשר דיון נוסף של בית הדין הרבני בנושא. סיום הפרשה מאוד משמעותי ונותן סוף לחוסר הצדק בניסיון להחזיר אישה לכבלי עגינותה. המשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין בפסק הדין: "…הלב יוצא אל העותרת, שדרך יסורים עברה; תחילה, כאשר התפוגגו בפועל חיי הנישואין שלה עם […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו