6.6.17: היום מרכז רקמן ערך באוניברסיטת בר-אילן מפגש בנושא: "הסכמי קדם נישואין – הלכה למעשה".

המפגש התקיים בהנחיית פרופ' רות הלפרין קדרי, ראשת מרכז רקמן, ונכחו בו נציגי מרכז רקמן, חברות קואליציית עיקר ועוד. בעקבות התופעה המבורכת בשנים האחרונות, שיותר ויותר זוגות מעוניינים לחתום על הסכמי קדם נישואין, ראינו חשיבות בדיון בנוסחים השונים של ההסכמים ובאפשרויות השונות שהם מציבים.  

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו