8.6.17: ד"ר גלית שאול ביום עיון בנושא: "גירושין בישראל 2017 – בין תמורות למסורת"

בתאריך 6.6.17 ד"ר גלית שאול – מנכ"לית מרכז רקמן השתתפה ביום עיון בנושא: "גירושין בישראל 2017 – בין תמורות למסורת" במכללה האקדמית ספיר. ד"ר גלית שאול דיברה בפאנל שדן בסוגיות של שוויון בגירושין ועסקה בנושא מזונות ילדים מביטוח לאומי. בין דבריה טענה כי ההגבלות שיוצרות התקנות הקובעות את החזר מזונות הילדים מביטוח לאומי והמתחשבות בהכנסת […]