28.6.17: עו"ד מירי ברנשטיין ממרכז רקמן השתתפה בתוכנית "פנים אמיתיות" עם אמנון לוי בנושא הביגמיה בישראל.

כיום בישראל, ריבוי נשים מהווה עבירה פלילית, והנושא יותר מאישה אחת צפוי לעונש של עד חמש שנות מאסר. למרות זאת, ישנן אוכלוסיות וארגונים בישראל המעודדים פוליגמיה. על מנת להילחם בתופעה זו, ח"כ מירב מיכאלי בסיוע מרכז רקמן, יזמה הצעת חוק המציעה תיקונים ושינויים בחוק הקיים שמטרתם לצמצם את תופעת הנישואים הפוליגמיים. לאחרונה (20.6.17) אף התקיימה […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו