12.7.17: השבוע, ד"ר גלית שאול – מנכ"לית מרכז רקמן ועו"ד קרן הורוביץ השתתפו בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת בנושא הפרדה מגדרית בהשכלה הגבוהה.

הדיון התקיים בעקבות תכנון המועצה להשכלה גבוהה לפתוח מסלולים נפרדים בתוכניות לימוד מרכזיות באוניברסיטאות. אנו סבורות כי הפרדה כאמור הינה פסולה מעיקרה, וכי להפרדה זו עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על החברה הישראלית בכלל ועל היחס לנשים בפרט. ההפרדה המוצעת פוגעת בזכותן של הנשים לכבוד ולשוויון, מנוגדת לערכי היסוד של האקדמיה, אינה משקפת בהכרח את […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו