19.7.17: תגובת מרכז רקמן להחלטת בית המשפט העליון מהיום בנושא קביעת גובה מזונות במשמורת פיסית משותפת

אנו מברכות על פסה"ד של ביהמ"ש העליון, שהכניס סוף סוף סדר מסוים בקביעת כללים לחלוקת נטל מזונות הילדים במקרים של משמורת משותפת פיסית, תוך התחשבות בפערי ההכנסות בין ההורים, ותוך הכרה בצורך בקיומו של מנגנון של הורה אחראי שיסדיר את תשלום הוצאות הילדים שאינן תלויות בזמני השהות. ביהמ"ש הכיר בכך שגם במציאות הקיימת אמהות נושאות […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו