9.8.17: מרכז רקמן מקיים יום עיון בעקבות פסק הדין בעניין משמורת פיזית משותפת

בע"ם 919/15 (פורסם ביום 19.7.17) שעסק בעניינם של ילדים המצויים במשמורת פיזית משותפת, הביא דרך חדשה לקביעת מזונות ילדים. בעקבות השפעתו הרבה, מרכז רקמן מקיים יום עיון בנושא, בו נדון ביישומו של פסק הדין בערכות הדיוניות וכן בנושאים נוספים הנובעים מפסק הדין. יום העיון יתקיים ביום ראשון י"ב באלול תשע"ז 3.9.17 ( בניין מס' 404) […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו