18.8.17: ד"ר גלית שאול – מנכ"לית מרכז רקמן התראיינה לכתבה באתר וואלה העוסקת בתופעת אי אכיפת נישואי קטינים במדינה.

הכתבה מציגה נתונים המראים עלייה במספר נישואי הקטינים בשנה שעברה וזאת למרות תיקון החוק לנישואי קטינים שתוקן בשנת 2013 בהובלת מרכז רקמן ביחד עם חה"כ גילה גמליאל וחה"כ יריב לוין, המאפשר נישואים רק מגיל 18. מדברי ד"ר גלית שאול: "הנתונים מציגים כי למרות התיקון לחוק, אין אכיפה בשטח, התופעה של נישואי קטינות מאוד חמורה, ויכולה […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו