4.9.17: יום העיון בנושא מזונות ילדים בישראל בעקבות בע"ם 919/15 שערך מרכז רקמן כבר מאחורינו!

היה יום עיון מחכים ומעשיר, בו דנו ביישומו של פסק הדין בערכאות הדיוניות וכן בנושאים נוספים הנובעים מפסק הדין. תודה רבה לכל הדוברים והדוברות שלקחו חלק ביום העיון: עו"ד זרח רוזנבלום ועו"ד שלום כהן מהמייצגים בהליך, עו"ד קרן הורוביץ, השופטת ורדה פלאוט, פרופ' דב פרימר, פרופ' שחר ליפשיץ, השופט שאול שוחט, עו"ד שי זילברברג, השופט […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו