דיון נוסף בנוגע להצעת החוק להרחבת סמכות בתי הדין הרבניים לבוררות בעניינים אזרחיים

ועדת חוקה, חוק ומשפט קיימה דיון נוסף בהצעת החוק של חה"כ משה גפני וחה"כ אורי מקלב להרחבת סמכות בתי הדין הרבניים לבוררות בעניינים אזרחיים. לדיון הובא נוסח ממשלתי של הצעת החוק אשר עבדו עליו משרד הדתות ומשרד המשפטים. במסגרת הדיון הציג עו"ד גור בליי – היועץ המשפטי של הוועדה, את הבעייתיות הקיימת בנוסח שהובא. מתוך […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו