ד"ר גלית שאול בטור באתר סלונה על העדר אכיפת החוק האוסר קטינות להינשא מתחת לגיל 18 וההשפעות הנגרמות מכך

"הניסיון בעולם מוכיח כי תכניות למניעת נישואי קטינות, שעיקרן שילוב של אכיפת האיסור החוקי עם מהלכים קהילתיים כוללניים והצבת אלטרנטיבות שונות מקומיות ולאומיות, יש בהן כדי להביא לצמצום התופעה הקשה. אני קוראת לממשלת ישראל ליזום תכנית ממשלתית בין-משרדית למאבק בנושא ולהפסיק את סבלן של אלפי צעירות ומשפחות בישראל." ד"ר גלית שאול, מנכ"לית מרכז רקמן במאמרה […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו