פרופ' רות הלפרין-קדרי בכתבה באתר "הארץ"

"יש מספיק בעיות בסמכותם של בתי הדין הרבנים, המדירים נשים מעצם טבעם. עכשיו באה הממשלה ומרחיבה זאת למחוזות נוספים" דברי פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן, בכתבה באתר "הארץ" על תמיכת המדינה ביוזמה חדשה המבקשת להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבנים. היוזמה היא טיוטת תקנה הקובעת כי: "במקרה בו הצדדים מסכימים על כך, בתי דין […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו