עוד שבוע זה קורה, הזדרזו להירשם! הכנס השנתי ה-15 של מרכז רקמן

הכנס השנתי ה-15 של מרכז רקמן לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל יתקיים ביום ג' 16.1.18, כט' טבת תשע"ח, בין השעות 15:30-20:00 באודיטוריום ע"ש מינץ (בניין 403), אוניברסיטת בר-אילן. בנושא: הסדרה או הגברה? – בחינת אמצע לחוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014. ראשיתו של החוק להסדרי התדיינויות בסכסוכי משפחה, בתקווה גדולה להבאת שינוי בהליכים […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו