מושב הוועדה לביעור אפליה נגד נשים (CEDAW) בהשתתפות פרופק רות הלפרין-קדרי

גאות לספר שאת מושב הוועדה לביעור אפליה נגד נשים (CEDAW) בזנבה החודש דיווחה ערב-הסעודית, בפעם השנייה מאז הצטרפה לאמנה, ועשר שנים לאחר הדיווח הראשון. פרופ' הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן וסגנית יו״ר ועדת האו״ם לביעור אפליה נגד נשים, נטלה חלק פעיל בדיאלוג עם המשלחת הרשמית, בהעלותה שאלות בנוגע לדין השרעי השולט במדינה, ולאפליה הקשה נגד נשים […]