דיון בבית הדין האזורי לעבודה בת"א בעניין האופן בו מיושם חוק המזונות (הבטחת תשלום)

השבוע התקיים דיון בבית הדין האזורי לעבודה בת"א בעניין האופן בו מיושם חוק המזונות (הבטחת תשלום). הדיון היה בעניינה של תובעת אשר קיבלה בעבר תשלומי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי עבור בתה והפסיקה לקבל את התשלומים בגלל שחצתה במקצת את רף ההכנסה הקבוע בתקנות המיישמות את החוק. התובעת טענה בתביעתה ששלילת גמלת המזונות נעשתה באופן שמפלה […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו