הרחבת סמכותם של בתי הדין הרבניים לדון בתביעות גירושין גם בקרב מי שאינו אזרח

בימים אלו משרד המשפטים והמשרד לשירותי דת מקדמים תיקון לחוק, המרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים לדון בתביעות גירושין, ומכפיף אליהם גם יהודים שאינם אזרחי ישראל ואין להם כל זיקה אחרת לישראל מלבד יהדותם. ההצדקה הרשמית לתיקון היא בעיית העגונות היהודיות ברחבי העולם, אך למעשה החוק נועד לא רק למי שבמקום מושבה אין אפשרות לערוך […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו