ישיבה בחסות iRep על חופש הבחירה בנישואין בישראל

בשבוע שעבר מרכז רקמן השתתף בישיבה בחסות iRep (פלטפורמה של ארגונים למען פלורליזם בנישואין בישראל) ב"בינה", הישיבה החילונית בתל אביב. במסגרת האירוע הוצג מחקר השטח שהוזמן ע״י iRep לגבי היקף החופות האלטרנטיביות בישראל וכן הוצגו הפרויקטים שמבוצעים ע״י הארגונים השונים לשם קידום חופש הבחירה בנישואין. פרופ' הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן, הציגה את מחקר הנישואין מחוץ לרבנות, שכתיבתו […]