״על פרידה ושילוב״- כיצד משפיעה הזכות לשילוב בחינוך על זכות הילד למזונות?

היום אירחנו משפט מבוים בנושא ״על פרידה ושילוב״- כיצד משפיעה הזכות לשילוב בחינוך על זכות הילד למזונות? הרכב השופטים פסק, בין היתר, שעל האב להמשיך לשלם מזונות בנוסף לקצבת הנכות מביטוח לאומי. תודה על אירוע נפלא ולכל מי שהגיע.  תודה רבה לשופטים המכובדים, כבוד השופט נחשון פישר; כבוד השופטת אילת גולן-תבורי; ופרופ׳ נירית באומינגר-צביאלי; תודה […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו