וובינר בנושא קידום זכויות נשים עם קולגות מאוניברסיטת ההארוורד

במסגרת הפרויקט של קידום והנגשת זכויות נשים בדיני משפחה בישראל, ערכנו וובינר מעניין עם קולגות מאוניברסיטת ההארוורד. ממרכז רקמן השתתפו פרופ' רות הלפרין- קדרי​, ראשת המרכז; ד"ר גלית שאול, מנכ"לית המרכז; עו"ד עדי רז, מנהלת הקליניקה לסיוע משפטי לנשים; הגב׳ גילית ענבר-קמחי​, אחראית תחום התמיכה הרגשית ורכזת התנדבות. שיתפנו ידע בפעילות הנערכת בשני המוסדות לקידום […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו