כמעט מחצית מהגברים הגרושים במדינת ישראל לא משלמים מזונות ילדים, ומנגד המדינה לא מעבירה לאשה את מלוא הסכום, אם משתכרת ביותר מ-600 ש״ח בחודש

כמעט מחצית מהגברים הגרושים במדינת ישראל לא משלמים מזונות ילדים, ומנגד המדינה לא מעבירה לאשה את מלוא הסכום, אם משתכרת ביותר מ-600 ש״ח בחודש.  פרופ׳ רות הלפרין-קדרי ראשת מרכז רקמן בתגובה לנתונים, ״הנתון הוא רעידת אדמה בזירת הגירושין בישראל וצריך להיות קריאת השכמה לכל אלו הסבורים כי אנו מצויים במציאות חברתית שוויונית והוגנת. נתון זה […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו