ציון 70 שנה להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

פרופ' רות הלפרין-קדרי השתתפה בכנס בנושא זכויות אדם, לרגל ציון 70 שנה לאימוץ ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות אדם. ב-10 בדצמבר, 1948, האסיפה הכללית של האומות המאוחדות אימצה והכריזה על "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם". אף על פי שהצהרה זו אינה מחייבת מבחינה משפטית, במהלך 70 שנות קיומה, היא היוותה מקור השראה […]