בית הדין הרבני שלל מאשה את רב חלקה ברכוש המשותף לה ולבעלה בשל טענה של בגידה

פרופ' רות הלפרין-קדרי בראיון ב-סדר יום עם קרן נויבך, על פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול אשר שלל מאשה את רוב חלקה ברכוש המשותף לה ולבעלה שנצבר במהלך חייהם המשותפים, בשל טענות של בגידה ממושכת בו: "פסק-הדין האחרון מבטא למעשה את תפיסת מוסד הנישואין בגרסתו הפטריארכלית הקשה ביותר, כמוסד שמושתת על חוזה של שירותי […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו