התשע"ט 2019 – המשפט המבוים של מרכז רקמן

בחודש יוני השנה, קיימה הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה הפועלת במסגרת מרכז רקמן, משפט מבוים שכותרתו: "מתגרשים – ומה עכשיו?" צעדים ראשונים בגירושין. המשפט המבוים דן בהליכים מקדמיים הנדונים בין צדדים, אשר להכרעות במסגרתם, יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על המשך ניהול התיק. שתי סוגיות נדונו על ידי הרכב השופטים המכובד: בקשת האשה למימון […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו