ראיון עם עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן – שיקולים לקביעת טובת הילד

בתגובה לפסיקת בית הדין הרבני להעביר ילדים מחזקת אמם ולבטל את הסדרי הראייה איתה מכיוון שהפסיקה לשמור מצוות אומרת עו"ד קרן הורוביץ מנכ"לית מרכז רקמן לקידום מעמד האשה: "קיימת מגמה מדאיגה בבתי הדין של התעלמות מפסיקת בית המשפט העליון שמורה כי אין מקום להכניס שיקולים דתיים בעת דיון על טובת הילד" ומוסיפה "יש לחתור לדין […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו