ביוזמת מרכז רקמן – חוק חדלות פירעון החדש מתקן עוול ארוך שנים כלפי נשים וילדים הזכאים למזונות

ביום 15.9.2019, נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, המהווה רפורמה בתחום חדלות הפירעון ומחליף חקיקה מנדטורית בת למעלה מ-80 שנה. בעקבות שינוי שהציע מרכז רקמן לקידום מעמד האשה במהלך הדיונים על הצעת החוק, תוקן במסגרת החוק החדש עוול ארוך שנים כלפי נשים וילדים הזכאים למזונות. על פי החוק הישן, מרגע ההכרזה על החייב כפושט רגל ועד למועד בו […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו