עתירה נגד מדיניותו של מנהל בתי המשפט, שלא להעניק לחוקרים היתר עיון כללי בתיקי בית משפט שנדונים בדלתיים סגורות, ובכלל זה, תיקי משפחה.

ביום 3.12.2019 הגשנו עתירה בשם פרופ' צבי טריגר, פרופ' סילביה פוגל ביז'אוי וד"ר שרון שקרג'י נגד מדיניותו של מנהל בתי המשפט, שלא להעניק לחוקרים היתר עיון כללי בתיקי בית משפט שנדונים בדלתיים סגורות, ובכלל זה, תיקי משפחה. על פי המצב החוקי בישראל, ענייני משפחה מתנהלים ככלל, בדלתיים סגורות ותחת צו איסור פרסום. במסגרת העתירה, הצבענו […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו