הכנס השנתי ה-17 לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל

הכנס השנתי ה – 17 לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל, בנושא – מקומם/ן של מומחים/ות וחוו"ד מומחים/יות בסכסוכי משפחה יתקיים ביום שלישי, 21 בינואר 2020, 15:30-20:00, אודיטוריום ע"ש מינץ, בניין 403, אוניברסיטת בר – אילן.הרשמה: 03-5318895 , או בקישור הבא.

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו