תפקידן החברתי של נשים לאורך ההיסטוריה – פרופ' רות הלפרין קדרי בכתבה במוסף מיוחד של "הארץ" לרגל יום האשה 2020

יום האשה 2020 מוסף הארץ תמונה ערוכה

"… לפי תיאוריות מסוימות, עם התגלות תפקידו של הזכר בתהליך הרבייה, אבדו הנשים את מעמדן הרם כמי שיוצרות לבדן את החיים והצורך להבטיח את המשכיות השושלת הזכרית הוא שהביא לשעבודן…לאורך כל אותן אלפי השנים התפתחו מערכות המשפט בדרך ששירתה את שעבודן של הנשים לבעליהן והבטיחה את שליטת הבעלים עליהן. נשים נשואות היו חסרות כל כשירות […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו