חלוקת מענק הקורונה עבור כל ילד בין הורים גרושים או פרודים

חלוקת מענק הקורונה עבור כל ילד בין הורים גרושים או פרודים

הכוונה טובה, עם זאת, יישומו של חוק "מענק הקורונה" עבור כל ילד, לפי הנוסח הקיים, עלול לפגוע בילדים להורים גרושים או פרודים, וברמת חייהם.בימים האחרונים קבלו אזרחי ישראל מענקים חד פעמיים עבור כל ילד במסגרת "מענק הקורונה".המענק מועבר לחשבון הבנק אליו מועברת קצבת הילדים של הביטוח הלאומי.אי הבהירות של נוסח החוק עלול ליצור מצב שבו:הורים […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו