"בג"צ הבוגדת" – דיון בהרכב מיוחד של תשעה שופטים

בגצ-הבוגדת-שי-רותי-עדי-איל

ב-4 באוגוסט התקיים דיון ארוך וחשוב בבית המשפט העליון, בהרכב מורחב של תשעה שופטים. לדיון ישנן השלכות מרחיקות לכת על עתיד גבולות הפיקוח השיפוטי על פעולות בתי הדין הדתיים בישראל, ועל זכויותיהן של נשים בתחום דיני משפחה בישראל. בדיון התבקש בג"צ להכריע האם, בניגוד לעבר, תוכשר פסיקה רבנית המתעלמת מהדין האזרחי ופוגעת באופן קשה בזכויותיה […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו