קבוצות תמיכה דיגיטליות לנשים פרודות, גרושות או בהליכי פרידה מזוגיות

בימים אלה ניתן לקבל תמיכה גם מרחוק אל תישארי לבד, הצטרפי לקבוצה והרגישי את הכח של ה"ביחד"קבוצות תמיכה דיגיטליות "ממשיכות בדרך"לנשים פרודות/גרושות/בתהליכי פרידה מזוגיות • השיחות מתנהלות בצ'אט (טקסט) אנונימי• 10 מפגשים• קבוצות קטנות של 7 משתתפות ומנחה• ניתן להשתתף דרך מחשב או טלפון נייד• עלות סמלית לפרטים נוספים: rackman.center@biu.ac.ilהפעילות בסבסוד קרנות הביטוח הלאומי ותורמים […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו