חזקת הגיל הרך – עמדת מרכז רקמן

בחודשים האחרונים אנחנו עדות לניסיונות לבטל את חזקת הגיל הרך ולשנות את המציאות המשפטית בדרך שעלולה לפגוע בזכויות של נשים וילדים בגיל הרך. הניסיונות נעשים בערוצים שונים – בין אם באמצעות שינוי החקיקה ובין אם ע"י השפעה על גיבוש מדיניות ממשלתית. חשוב לנו מאוד להביע את עמדתנו המבוססת על מחקרים מהארץ ומחו"ל  ועל ניסיון השטח […]