פרסום פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה

אנו מברכות על פסק הדין של כבוד השופטת אספרנצה אלון מבית המשפט המחוזי בחיפה (רמש (חי') 53787-01-20‏ ‏ ד.ב.ש נ' ע.ג, דצמבר 2020). החלטתה להתיר פרסום של פסק דינה זה ושל פסק דין קודם של בית המשפט למשפחה,  מחזקת את העמדה שהציג מרכז רקמן בעתירה לבג"צ בשם שלושה חוקרים בכירים מן האקדמיה בבקשה להתיר עיון […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו