קבוצות תמיכה, בשפות שונות, בצ'אט, לנשים פרודות/גרושות/בהליכי פרידה מגירושין

בימים אלה ניתן לקבל תמיכה גם מרחוק אל תישארי לבד, הצטרפי לקבוצה והרגישי את הכח של ה"ביחד" קבוצות תמיכה דיגיטליות "ממשיכות בדרך" לנשים פרודות/גרושות/בתהליכי פרידה מזוגיות • השיחות מתנהלות בצ'אט (טקסט) אנונימי • 10 מפגשים • קבוצות קטנות של 7 משתתפות ומנחה • ניתן להשתתף דרך מחשב או טלפון נייד • עלות סמלית   לדוברות […]