בית המשפט העליון, בהרכב מורחב: אין מקום לערב את שאלת הנאמנות המינית בין בני הזוג (בגידה) בחלוקת הרכוש המשפחתי

השבוע פורסם פסק הדין בפרשה שנודעה בשם "בג"צ הבוגדת", בה מרכז רקמן ייצג את האשה (ביחד עם עו"ד איל מנחם) בבקשה לדיון נוסף בהרכב המורחב ובדיון עצמו. משמעותו של פסק הדין הינה עצומה. פסק הדין קובע כי זכותה של אשה לקבל מחצית מדירת המגורים של המשפחה הינה זכות מהותית-קניינית, אשר אינה תלויה ברישום הפורמלי של […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו