פנייה דחופה בעניין הפחתת קיזוז מזונות

בשבוע שעבר פקע תוקף הוראת שעה מ-2016 ועקב כך בוטלו ההקלות בקיזוז קצבת המזונות מביטוח לאומי לנשים חד הוריות המשתכרות בין 700 ל – 3000 ₪ בחודש. כלומר, אלפי אמהות חד הוריות, שמסתמכות על הקצבה כדי לכלכל את ילדיהן, מכיוון שההורה השני אינו נושא בנטל, אבדו הכנסה של עד מאות שקלים בחודש ועלולת להגיע להתמוטטות […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו