כנס: דיון נוסף בדיון הנוסף – מה למדנו מפסיקת בג"ץ ב"פרשת הבגידה".

החודש (יולי, 2021) קיימנו בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן כנס לדיון נוסף בפסיקת בג"ץ בפרשה שנודעה בשם "פרשת הבגידה". הכנס התקיים ביוזמת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה ומרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי. בדברי הפתיחה של הכנס טען עו"ד שי זילברברג, שייצג את האשה בבקשה לדיון הנוסף ובדיון עצמו (ביחד עם עו"ד עזי רז ועו"ד איל מנחם) […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו