הצעת חוק ההוצאה לפועל – ביטול הגבלת רישיון נהיגה – חייבי מזונות

היום (19-1-22) השתתפנו בדיון בתיקון להצעת חוק הוצאה לפועל שהתקיים בוועדת חוקה. למה לנו, במרכז רקמן, זה חשוב? הצעת החוק מבקשת לבטל את הסמכות להגביל את רישיון הנהיגה של חייבים.  בנוסח ההצעה שתידון, באופן מפתיע, ובניגוד למה שפורסם בתזכיר, אין החרגה של חוב מזונות.  כלומר – לא ניתן יהיה להפעיל סנקציה ולהגביל את רישיון הנהיגה […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו