הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 59

גיליון הדין והדיין שלפניכן.ם עוסק במגוון נושאים. ברצוננו להפנות את תשומת לבכן.ם לשלושה מפסקי הדין שמתפרסמים בו: פסק דין מס' 2 עוסק בשאלת חיוב האם במזונות ילדים. נושא זה נמצא כעת במרכזו של פולמוס בעצימות גבוהה בבתי הדין. הקו שמוביל הרב אוריאל אליהו מבית הדין האזורי בנתניה גורס שיש לשתף את האם במזונות הילדים, ולאחרונה […]