השתתפות נשים באסיפה הבוחרת רבני ערים

אנו, במרכז רקמן,  מברכות את סגן שר הדתות מתן כהנא על פרסום תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) תשפ"ב – 2022.חשובה במיוחד העובדה כי התקנות החדשות נותנות לראשונה ביטוי חקיקתי לחשיבות מינוין של נשות הלכה כחברות באספה הבוחרת רבני ערים וקובעות כי 40% לפחות מהחברות והחברים בה יהיו נשים.בשנים האחרונות אנו פועלות בעקביות לייצוג […]