פרופ' רות הלפרין-קדרי: "בתחום הקריטי ביותר בחייה של אשה – תחום הנישואין והגירושין – אנחנו המדינה המערבית היחידה בה קיימת עדיין אפליה משפטית ממוסדת מכוח החוק".

פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן בראיון למדור "עזרת נשים" בשבתון – השבועון לציבור הדתי. בנושא ישראל לעומת העולם במעמד האישה ובשוויון מגדרי, אומרת פרופ' הלפרין: " אם ננסה להעריך את המצב בישראל מתוך הפרספקטיבה הכלל-עולמית, המסקנה תהיה שאנחנו באיזשהו מקום באמצע. אבל אם ניקח את המדינות המפותחות כקנה-מידה להשוואה, שהרי כך אנחנו מעדיפים לראות […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו