שימוש לרעה במונח "ניכור הורי" – עמדת מרכז רקמן בכתבה ב"הארץ".

עמדת מרכז רקמן בנושא סרבנות קשר ו"ניכור הורי" צוטטה בהרחבה בכתבה בנושא הסלמת סכסוכים בין הורים שפורסמה בעיתון "הארץ": "ניכור הורי" הוא מצב שבו נגרם נתק בין הורה לילד בשל הסתה שיטתית, מגמתית ומכוונת מצד ההורה השני. זה מצב קיצון, וכשהוא מתרחש, הוא דורש תגובה טיפולית ולעתים משפטית, ומובן מאליו שהוא מזיק לילד לא פחות […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו